Βουβωνοκήλη: Ποια είναι η σύγχρονη και οριστική αντιμετώπιση της;Η βουβωνοκήλη αποτελεί ίσως τη συχνότερη πάθηση κυρίως στον ανδρικό πληθυσμό, με πιο τυπικό σύμπτωμα τη τοπική διόγκωση στην βουβωνική χώρα, η βουβωνοκήλη συχνά συνοδεύεται από ήπιο ή και εντονότερο πόνο, ο οποίος επιδεινώνεται με την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης ή και με τις κινήσεις του εντέρου.

Αντιμετώπιση της πάθησης.

Η διάγνωση της γίνεται με κλινική εκτίμηση και αποτελεί αποκλειστικά χειρουργική πάθηση, καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί πλην της χειρουργικής επέμβασης.

Η κήλη μπορεί να είναι 'ανατάξιμη', δηλαδή να είναι δυνατή η επαναφορά του περιεχομένου στην κοιλιά, οπότε η διόγκωση μπορεί και να εξαφανίζεται παροδικά αναλόγως την θέση του ατόμου, όμως τις περισσότερες φορές είναι 'μη ανατάξιμη', δηλαδή δεν είναι δυνατή η επαναφορά του προβάλλοντα περιτοναϊκού σάκου και του περιεχομένου του από τον βουβωνικό πόρο πίσω στην κοιλιά, λόγω συμφύσεων, αυξημένης μυϊκής τάσης ή και οιδήματος.

Οριστική λύση με ελάχιστα επεμβατική ή λαπαροσκοπική χειρουργική.

Οι χειρουργικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση μιας κήλης είναι δύο:

η κλασική χειρουργική και η λαπαροσκοπική χειρουργική.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική για την αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης προτιμάται για σε σχέση με την κλασική γιατί έτσι επιτυγχάνεται μειωμένο πόνος, γρηγορότερη κινητοποίηση, λιγότερες υποτροπές και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε σχέση με την κλασική μέθοδο.

Επιπρόσθετα η λαπαροσκοπική μέθοδος χρησιμοποιείται συχνότερα σε εκλεκτικές περιπτώσεις και πλεονεκτεί στο ότι αποκαθιστά τη φυσιολογική ανατομία με την ενίσχυση του χάσματος και των αδύναμων κοιλιακών τοιχωμάτων εκ των έσω.

Στους ηλικιωμένους ωστόσο ασθενείς που πάσχουν από καρδιοαναπνευστικά προβλήματα συστήνεται η αντιμετώπιση της πάθησης με την κλασική μέθοδο για να αποφεύγεται η γενική νάρκωση,