Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή.


Ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Ανδρέας Μουτσούδης μας ενημερώνει σχετικά με την αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή.


Όπως μας εξηγεί ο ιατρός, η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή θεωρείται σήμερα μέρος της ολοκληρωμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης για ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Είναι μια αισθητική, επανορθωτική χειρουργική επέμβαση που έχει στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση της ασθενούς που υποβάλλεται σε μαστεκτομή.

Οι λόγοι που κάνουν την επέμβαση αυτή να ζητιέται ολοένα και περισσότερο είναι:

  • Η ανάπτυξη καλύτερων και ασφαλέστερων τεχνικών

  • Η κατανόηση, από τον ιατρικό κόσμο, ότι η επέμβαση για την αποκατάσταση δεν προκαλεί μεταστάσεις ούτε αποκρύπτει τυχόν τοπική υποτροπή

  • Η πληθώρα, πλέον των πολλών και καλών αποτελεσμάτων

  • Η επιμονή των ιδίων των γυναικών για αποκατάσταση

  • Η αποκατάσταση γίνεται είτε με αυτόλογους ιστούς (πλατύ ραχιαίο ή ορθό κοιλιακό μύ, κ.α.), είτε με ετερόλογους, δηλαδή δερματικούς διατατήρες, ενθέματα ή συνδυασμό αυτών. Το αποτέλεσμα πολλές φορές ξεπερνά κάθε προσδοκία. Σήμερα, κάθε γυναίκα που πρόκειται ή έχει ήδη υποβληθεί σε μαστεκτομή, θεωρητικά είναι υποψήφια για την επέμβαση.

Στην περίπτωση αποκατάστασης μαστού με χρήση διατατήρων ιστών (tissue expanders), τοποθετείται ο διατατήρας κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ είτε ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή είτε σε δεύτερο χρόνο. Έτσι εκμεταλλεύεται κανείς τη φυσική ικανότητα των ιστών να διατεινονται προοδευτικά. Όταν το δέρμα έχει διαταθεί αρκετά τότε αφαιρείται ο διατατήρας και τοποθετείται το μόνιμο ένθεμα. Ωστόσο κάπου τύπου διατατήρες δεν αφαιρούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ασθενής δεν χρειάζεται το στάδιο της διάτασης οπότε τοποθετείται κατ’ ευθείαν το ένθεμα. Αργότερα, δημιουργείται το σύμπλεγμα θηλής – θηλαίας άλω σε ένα δεύτερο στάδιο εάν είναι αναγκαίο.

Σε περίπτωση αποκατάσταση μαστού με πλατύ ραχιαίο μυ που είναι και ο πιο συνηθισμένος, χρειαζόμαστε επιπλέον δέρμα, είτε λόγω εκτεταμένης αφαίρεσης και μεγάλου ελλείματος είτε λόγω της ανάγκης επίτευξης συμμετρίας. Ο πλατύς ραχιαίος μυς με μία νησίδα δέρματος μεταφέρονται μέσω ενός περάσματος κάτω από το δέρμα της μασχάλης στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και δημιουργούν μία θήκη για να τοποθετηθεί η πρόθεση ή ο διατατήρας. Η μέθοδος αυτή προτιμάται συνήθως σε περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία στο δέρμα το πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος.

Τέλος σε περίπτωση αποκατάστασης με ελεύθερο κρημνό (Diep Flap), δεν χρησιμοποιείται ένθεμα. Τμήμα δέρματος και λίπους αφαιρείται από την κοιλιά και μεταφέρετε στη δότρια περιοχή (μαστός), όπου διατηρείται ζωντανό μέσω μικροχειρουργικής αναστόμωσης των αγγείων της δότριας και της λήπτριας περιοχής με τη βοήθεια μικροσκοπίου. Η επέμβαση αυτή έχει διάρκεια περίπου 5-6 ώρες και χρειάζεται παραμονή στην κλινική για 5 ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό και επιτυγχάνεται παράλληλα ταυτόχρονη αισθητική βελτίωση στην περιοχή της κοιλιάς αφού η αφαίρεση του ιστού ακολουθείτα από μία κλαστική κοιλιοπλαστική. Τέλος μετά από 6 μήνες γίνεται δεύτερη επέμβαση για τη δημιουργία θηλής και θηλαίας άλω.